Termeni și condiții

§1
Introducere

 1. Acești Termenii și condiții definesc regulile și modul de funcționare a site-ului web workornot.ro
 2. Site-ul web workornot.ro este pus la dispoziția publicului prin intermediul online.
 3. Acești Termenii și condiții definesc drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului web workornot.ro și drepturile și obligațiile operatorului site-ului web . Operatorul site-ului web furnizează servicii electronice în conformitate cu Termenii și condițiiele și legislația general aplicabilă.
 4. În aspectele care nu sunt reglementate de Termenii și condițiile de mai jos, se vor aplica prevederile legii general aplicabile.
 5. Înainte de a începe să utilizați Site-ul, Utilizatorii au dreptul și obligația de a citi Termenii și condițiile, care vor fi puse la dispoziție pe site-ul web workornot.ro într-un mod care să permită familiarizarea gratuită cu conținutul acestuia. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor vă dați acordul si acceptați Termenii și condițiile cât și încheierea unui acord cu Operatorul în domeniul de aplicare a utilizării Site-ului.

§2
Glosar

 1. Termenii cuprinși in prezentul Termenii și condiții sunt urmatoarele, cu exceptia cazului in care Termenii și condițiile stipuleaza in mod explicit altfel:
   < li>Administrator/ Moderator - o persoană în numele Operatorului responsabilă pentru funcționarea site-ului web, supravegherea de fond și resursele site-ului web.
  1. Date - informații din registrele publice cu privire la antreprenorii care desfășoară activitate de afaceri;
  2. Companie - un angajator supus evaluării prin intermediul Site-ului, indiferent de tipul de personalitate juridică sau lipsa acesteia.
  3. Formular de contact - funcționalitate pe site-ul site-ului web al Operatorului prin care Utilizatorii Site-ului pot contacta Operatorul pentru a începe cooperarea sau a face
  4. Client de afaceri – un utilizator profesionist al Site-ului Web care este client al Operatorului, pentru care Operatorul furnizează servicii plătite de marketing sau de recrutare ca parte a site-ului web workornot.ro.
  5. Cont de utilizator profesionist - Site-ul le permite clienților de afaceri să utilizeze serviciile plătite ale site-ului prin menținerea unui Profil și utilizându-l pentru activități de marketing și recrutare.
  6. Nick – nume de utilizator individual publicat la postarea recenziilor despre Companii pe Site.
  7. Operator Site – M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Nr. Identificare Fiscală: 38731997, Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 București
  8. Profil - o subpagină lansată ca urmare a căutării în motorul de căutare pe site-ul www.workornot.ro al unei anumite firme, unde Compania are datele sunt plasate împreună cu posibilitatea de a adăuga opinii de către Utilizatori.
  9. Termenii și condițiile - prezentele reglementări ale site-ului sunt publicate în format electronic pe site-ul www.workornot.ro;
  10. < li>RODO - Termenii și condițiiul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  11. Site web - site web https://www.workornot.ro
  12. Utilizator - orice entitate care utilizează site-ul web, indiferent de statut sau personalitate juridică.

§ 3
Dispoziții introductive

 1. Sarcina site-ului este
  1. să furnizeze utilizatorilor d accesul la informații și date despre antreprenorii care desfășoară activități comerciale pe teritoriul României;
  2. permiterea Utilizatorilor să publice opinii și să evalueze Companiile de către foștii sau actuali angajați, precum și de către alte persoane care cunosc despre calitatea angajării într-o anumită companie. Site-ul web permite schimbul de informații despre companiile cu cele mai înalte standarde de evaluare și verificare în condițiile descrise prezentele în Termenii și condiții.
 2. Utilizarea site-ului web este posibilă numai pe baza prevederilor Termenilor și condițiilor din Termenii și condiții.
 3. Site-ul web este destinat utilizatorilor adulți.
 4. Site-ul web are dreptul de a plasa pe site-ul său conținut publicitar atât de la site-ul web și entitățile aferente Operatorului, precum și de la entități neafiliate, cărora Operatorul le-a permis să plaseze conținut publicitar.

§4
Datele antreprenorilor

 1. Operatorul, în conformitate cu prevederile prezentului Termenii și condiții și ale dreptului comun, oferă Utilizatorilor acces la datele publicate în registrele entităților disponibile publicului desfășurarea activității de afaceri menționate la § 5. Aceste entități nu sunt obligate să fie utilizatori ai site-ului web sau să aibă zami Conturi de utilizator profesionale.Datele companiei sunt supuse descărcării din registrele publice și plasării lor pe site într-un mod care vă permite să le citiți și să le descărcați.
 2. Datele plasate pe site de către operator sunt doar cu titlu informativ și vin din registrele publice accesibile publicului.
 3. Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele publicate de el, inclusiv pentru conținutul acestora și erorile pe care le pot conține.
 4. Aceste date, de asemenea, nu pot constitui baza pentru pornire. sau abandonarea muncii pentru un anumit Angajator sau stabilirea unei relații comerciale. Operatorul își exclude răspunderea în acest sens, iar deciziile luate de potențialii angajați sau parteneri de afaceri sunt decizii individuale ale acestora, pentru care aceștia sunt singurii responsabili.
 5. Datele publicate și prelucrate de Operator au fost plasate pe Site-ul web numai în scop informativ, având ca scop oferirea cetățenilor un acces mai larg la informații despre activitatea de afaceri, pe baza intereselor legitime ale Operatorului. Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite în paragraful intitulat GDPR.
 6. Fiecare Utilizator este obligat să utilizeze Site-ul într-o manieră conformă cu Reglementările, legea și într-un mod care să nu provoace modificarea neautorizată a conținutului postat pe site și interferența neautorizată în funcționarea site-ului.

§5
Operarea site-ului web

 1. Site-ul web conține date despre companii înregistrate pe teritoriul Romaniei în registre publice și deschise disponibile, cum ar fi de ex. Registrul Comertului, ANAF, Ministerul Finantelor .
 2. Pentru fiecare dintre companii, Serviciul va crea un Profil de companie separat.
 3. Profilul companiei conține următoarele date despre companii:
  1. Date de înregistrare a companiei
  2. Evaluare procentuală pentru o anumită companie
  3. Comentariile utilizatorilor Site-ul web legat de o anumită Companie
  4. Recrutarea efectuată de Companie, atât actuală, cât și de arhivă
  5. Profilul Companiei vă permite, de asemenea, să vă abonați furnizând o adresă de e-mail la care informații despre vor fi trimise noi comentarii și activități ale unui anumit profil .
 4. După introducerea numelui unei anumite Companii într-un motor de căutare dedicat de pe Site, Profilul acesteia este afișat.< /li>
 5. Conform Reglementărilor, Utilizatorii au opțiunea de a publica opinii despre Companii oferind Operatorului posibilitatea de a publica un comentariu doar sub formă de text în Profilul unei anumite Companii.
 6. De asemenea, utilizatorii pot evalua o anumită companie într-o formă separată, selectând una dintre cele trei opțiuni: Pozitiv, Neutru sau Negativ - atunci pot, dar nu trebuie să posteze un comentariu A se vedea avizul emis.
 7. Opiniile publicate de Utilizatori sunt accesibile publicului, la care Utilizatorii sunt de acord prin acceptarea conținutului prezentului Termenii și condiții.
 8. Utilizatorul are și posibilitatea de a citi comentariile postate anterior despre o anumită Companie și postarea propriului comentariu despre Companie după ce a acceptat Termenii și condițiiele și a furnizat propriul pseudonim. În plus, Utilizatorul indică dacă opnia sa este Pozitivă, Neutră sau Negativă.
 9. Adăugarea unei recenzii are loc după apăsarea butonului „Adaugă recenzie” de pe profilul Companiei. Apoi, Website-ul plasează automat opinia în profilul Companiei.
 10. Site-ul are și o funcționalitate sub forma unui rating procentual vizibil pe Profilul Companiei. Evaluarea procentuală este calculată pe baza tuturor evaluărilor pozitive acordate la momentul publicării opiniei.
 11. Fiecare opinie postată în profilul companiei poate fi raportată moderatorului ca încălcare a regulilor prezentului Termenii și condiții prin apăsarea butonului „Raportați”. Dacă o anumită opinie este raportată de 50 de ori, atunci Moderatorul va verifica intrarea în ceea ce privește respectarea legii și a Termenilor și condițiilor.
 12. Site-ul web vă permite, de asemenea, să începeți o discuție în baza opiniilor, răspunzând la un părerea dată. Pentru a face acest lucru, selectați butonul „Răspuns”, apoi introduceți conținutul comentariului, adăugați un Nickname.Adăugarea unui răspuns este posibilă numai după acceptarea Termenilor și condiților și apăsarea butonului Răspuns.
 13. Postarea unei opinii scrise sau a răspunsului la o opinie implică furnizarea unui pseudonim. Utilizatorii care publică o opinie împreună cu Nick sunt de acord cu publicarea disponibilă public a datelor pe care le-au postat ei înșiși.
 14. Conform Reglementărilor, Utilizatorii au opțiunea de a se abona la Profilul unei anumite Companii. Pentru a comanda un abonament, selectați opțiunea „Urmăriți compania” din Profilul companiei, apoi introduceți adresa dvs. de e-mail și acceptați prezentul Termenii și condiții. Utilizatorul are opțiunea de a selecta opțiunea dacă este proprietarul Companiei la care urmează să se aboneze. Furnizarea datelor sub forma unei adrese de e-mail este voluntară, iar prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu politica de protecție a datelor cu caracter personal descrisă în detaliu în paragraful GDPR.
 15. Opiniile și răspunsurile care încalcă prevederile prezentului Termenii și condiții vor fi eliminate sau modificate în mod independent de către Administrator sau după transmiterea notificării descrise în modul descris mai sus. Administratorul își rezervă dreptul de a bloca Utilizatorii care încalcă prevederile Termenilor și condițiielor.
 16. Operatorul informează că, din cauza extinderii site-ului web, nu există resurse umane sau capacități de sistem pentru verificarea și verificarea Profilurilor în termeni a datelor preluate din registrele publice, modificările sau actualizările acestora, conținut publicat în comentarii care ar putea încălca bunul nume sau interesele companiilor revizuite. În cazul detectării încălcării menționate mai sus, Utilizatorii sau Companiile sunt obligate să raporteze o astfel de încălcare Operatorului prin Formularul de contact, în conformitate cu procedura de mai jos.
 17. Fiecare Utilizator și Companie, pe lângă faptul că face un Raport prin intermediul butonului dedicat „Raportați”, are dreptul de a raporta o încălcare a prezentului Termenii și condiții sau a legii general aplicabile prin intermediul formularului de contact de pe site-ul www.workornot.ro. Cererile depuse într-o formă diferită (e-mail, scrisoare tradițională) vor fi luate în considerare numai după notificarea prealabilă prin intermediul formularului de contact de pe site. workornot.ro.
 18. Persoana care raportează este obligată să documenteze credibilitatea încălcării raportate trimițând Operatorului materiale relevante care dovedesc acest lucru. Această persoană este, de asemenea, singura responsabilă pentru conținutul cererii depuse atât către Operator, cât și către Compania al cărei profil sau opinie a fost raportată.
 19. Trimiterea cererii prin formularul de contact obligă Operatorul să verifice cererea în termen de 21 de zile de la data notificării. În cazul în care solicitantul trebuie să completeze, de exemplu, o împuternicire sau să prezinte documente suplimentare, perioada de 21 de zile este socotită de la data completării acestor deficiențe.
 20. Dacă solicitantul este un reprezentant al Societății al cărei profil este se află în baza de date a site-ului, atunci această persoană trebuie să prezinte documente relevante care dovedesc posibilitatea de a reprezenta Compania sau o eventuală împuternicire eliberată de entitatea autorizată să o reprezinte.
 21. Utilizatorii care utilizează Site-ul publică opinii și răspunsuri. în profilurile Companiei sunt obligați să furnizeze informații de încredere și verificate despre Companii.
 22. Este interzisă postarea de opinii care conțin cuvinte vulgare, incitarea la ură, insultarea sentimentelor religioase, apelarea la fascism și nazism și alte conținuturi contrare legea sau decenta. De asemenea, este interzisă includerea informațiilor care constituie secret de afaceri în opinii și răspunsuri. De asemenea, este interzisă publicarea de conținut publicitar și de marketing în opiniile care nu au fost convenite în scris cu Operatorul sub sancțiunea nulității.
 23. Utilizatorii Site-ului sunt pe deplin răspunzători pentru conținutul pe care îl publică în ceea ce privește pareri si raspunsuri la evaluări. Evaluăriile publicate de Utilizatori nu pot dăuna intereselor Societăților evaluate de aceștia. Răspunderea Operatorului este exclusă în cazul unor prejudicii cauzate de Utilizatori sub orice formă, acționând și într-un mod contrar prezentului Termenii și condiții și prevederilor legii general aplicabile. De asemenea, Operatorul Site-ului nu este responsabil pentru conținutul opiniilor postate în profilurile Companiilor. Utilizatorii site-ului sunt singurii responsabili pentru opiniile și răspunsurile oferite.Orice pretenții care încalcă interesele și buna reputație ale Companiilor trebuie adresate direct Utilizatorilor Site-ului, răspunderea Operatorului în acest sens conform Termenilor și condițiielor este exclusă.

 • în scris la adresa M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 București
 • prin adresa de e-mail contact@workornot.ro
 • Administratorul de date cu caracter personal a numit un responsabil cu protecția datelor ( DPO), cu care poate fi contactat în toate problemele privind prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor. Persoana vizată poate contacta DPO-ul după cum urmează:
  1. în scris la adresa M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 București
  2. prin adresa de e-mail contact@workornot.ro
 • Administratorul prelucrează datele următoarelor persoane fizice:
  1. Utilizatorii site-ului web workornot.ro;
  2. antreprenori - companii ale căror date au fost preluate din registrele publice enumerate în prezentul Termenii și condiții;
  3. clienți , parteneri de afaceri ai Operatorului;
  4. persoane care reprezintă sau împuternicite prin împuterniciri relevante să reprezinte persoane juridice sau unități organizatorice fără personalitate juridică;
  5. persoane care depun plângeri, notificări, reclamații sau alte solicită Operatorului;
  6. persoane cărora Operatorul, în baza unor autorizații separate, le îndreaptă corespondență publicitară, de marketing sau de recrutare;
 • Administratorul datelor cu caracter personal le prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: < td>Transfer către organele de drept și către entitățile autorizate în temeiul unei hotărâri judecătorești < /tr>
  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal Temei juridic pentru prelucrare prelucrarea datelor
  Încheierea și executarea unui contract de utilizare a Site-ului, acceptarea reclamațiilor, examinarea acestora, efectuarea unei notificări Necesitate să prelucreze datele necesare încheierii și executării contractului, îndeplinirii obligațiilor necesare pentru deservirea clienților și furnizarea de servicii la distanță
  Marketing direct și publicitate Interes legitim al administratorului de date cu caracter personal și consimțământul deținut de Administrator atunci când este cerut în temeiul unor reglementări separate
  Operarea site-ului web Interesul legitim al administratorului de date cu caracter personal și consimțământul Administratorului atunci când este necesar în temeiul unor reglementări separate
  Căutarea reclamațiilor și gestionarea reclamațiilor împotriva Operatorului Interesul legitim al operatorului de date cu caracter personal în cazul unei cereri în fața unei instanțe sau a unei instanțe de arbitraj
  Considerare depunerea de reclamații și contestații cu privire la serviciile furnizate de Administrator, precum și cererile și întrebările adresate administratorului; Interesul legitim al administratorului de date cu caracter personal, executarea contractului, luarea în considerare a reclamațiilor și consimțământul deținut de către Administrator atunci când este necesar pe baza unor prevederi separate
  Analitice și statistice Interesul legitim al operatorului de date cu caracter personal în îmbunătățirea calității servicii
  Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care revine administratorului
  Datele personale ale utilizatorilor - persoane fizice care adaugă comentarii, furnizând un Nickname individual Interesul legitim al administratorului de date cu caracter personal, efectuarea contractul și consimțământul Administratorului atunci când este necesar pe baza unor reglementări separate
  Date cu caracter personal ale antreprenorilor - furnizarea de informații despre activitatea lor comercială Interesul legitim al administrator care urmărește asigurarea transparenței în tranzacțiile economice, în special în rândul angajaților actuali sau viitori, publicând opinii despre Companii și răspunsuri la opinii
  Datele personale ale abonaților - comunicarea cu persoanele care comandă un abonament la un anumit Profil de companie prin furnizarea unei adrese de e-mail Interesul legitim al administratorului de date cu caracter personal și consimțământul deținut de Administrator atunci când este cerut în temeiul unor reglementări separate
  Datele personale ale persoanelor care reprezintă Companiile încheierea și executarea contractului, luarea în considerare a reclamațiilor și sesizărilor, prezentarea în fața instanțelor de judecată în cazul oricăror reclamații Interesul legitim al administratorului de date cu caracter personal și consimțământul deținut de Administrator atunci când este necesar pe baza unor reglementări separate
 • Destinatarul datelor cu caracter personal poate fi și entități care furnizează servicii TIC, entități care cooperează cu administratorul, subcontractanții administratorului, entități care furnizează poștă, curier, juridic și contabilitate, asigurări și servicii bancare.
 • Datele personale nu vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională.
 • < li>În cazul marketingului direct al produselor și serviciilor proprii ale Operatorului, profilarea nu va fi utilizată.
 • Protecția datelor cu caracter personal - Operatorul, ținând cont de cele mai înalte standarde , are grijă de securitatea datelor cu caracter personal stocate și transmise în conformitate cu GDPR și alte legi privind protecția datelor. Menține o politică internă de monitorizare a nivelului de securitate a protecției datelor.
 • Temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:
  1. prelucrarea datelor despre antreprenori rezultă din prevederile legii, inclusiv Legea din 25 februarie 2016 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public și Termenii și condițiiul general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016;
  2. prelucrarea datelor are ca scop informarea celorlalți participanți cu privire la tranzacțiile economice despre activitatea de afaceri a Participanților, oferind tuturor acces la informații fiabile, credibile și transparente, respectând în același timp cerințele impuse de lege privind utilizarea informațiilor publice;
  3. datele prelucrate își găsesc sursa în serviciile de informare publică; , iar acestea sunt Registrul Central și Informații privind Activitatea Economică supravegheate de Ministrul Dezvoltării și Registrul Tribunalului Național ținut de Ministrul Justiției;
  4. prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Utilizatorii să acorde un rating de o companie dată și răspunde la comentarii - art. 6 sec. 1 lit. f) GDPR - interes legitim - postarea unui comentariu
  5. prelucrarea datelor nu necesită un consimțământ separat deoarece datele sunt publice, publicate în baze de date și registre publice și se bazează pe interesul legitim al administrator de date cu caracter personal, cum ar fi marketingul direct al produselor și serviciilor proprii ale administratorului, urmărirea pretențiilor în temeiul contractului încheiat, în scopuri analitice și statistice;
  6. îndeplinirea obligațiilor legale ale administratorului de date conform legislației poloneze, europene și internaționale ;
  7. consimțământul în cazul exprimării sale voluntare - comandarea unei abonamente la profilul unei anumite Societăți - art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR
 • Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de administrator au următoarele drepturi:
  1. dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal prin obținerea de informații dacă Operatorul prelucrează date și în ce scop;
  2. dreptul de a rectifica datele prin solicitarea corectării datelor incomplete sau incorecte
  3. dreptul de ștergere a datelor în cazul depunerii unei astfel de solicitări către Operator sau ca urmare a retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor;
  4. dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal - în acest caz, Operatorului nu i se permite să utilizeze în mod activ datele în scopuri, de exemplu, ale contractului, în timp ce Operatorul le poate stoca în continuare;
  5. dreptul de a transfera datele personale, ceea ce înseamnă primirea acestora de la Administratorul de Date, într-un format utilizat în mod obișnuit și de a le trimite altui Administrator;
  6. dreptul de a ridica obiecții, în în special în scopuri de marketing direct - depunerea unei obiecțiuni duce la întreruperea prelucrării datelor în scopurile indicate în obiecție;
  7. dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal, care este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal a datelor cu caracter personal;
  8. dreptul de a retrage consimțământul - fără a afecta legalitatea acțiunilor întreprinse înainte de retragerea acesteia;
  9. în cazul procesului decizional automat, dreptul de a pune în discuție această decizie, solicita intervenția umană pentru a obține o decizie individuală;
  10. < /ol>
  11. Exercitarea drepturilor enumerate mai sus se va realiza prin intermediul operatorului de date sau al DPO
  12. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal - în cazul:
   1. încheierea unui contract cu administratorul, datele personale vor fi stocate până la
    1. depunerea de către persoana vizată a unei obiecțiuni efective la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.,
    2. durata contractului,
    3. limitare a pretențiilor în temeiul contractului încheiat sau până la expirarea obligației de stocare a datelor, care rezultă din prevederile legale, în special legea fiscală
    4. comunicare prin intermediul site-ului www.workornot.ro până la 30 de zile
    5. examinarea cererilor, reclamațiilor, cererilor - până la soluționarea definitivă a chestiunii
    6. marketing și publicitate - până când se ridică o obiecție sau se retrage consimțământul
    7. baze de date statistice și analitice - într-o formă anonimizată după finalizarea contractului
    8. obligații prevăzute de lege - pentru perioada impusă de prevederi separate de lege până la expirarea acestei obligații
   2. < li>informații despre p activitate comercială până când se ridică o obiecție din motive legate de circumstanțe individuale din partea Societății, cu condiția, totuși, că din partea Operatorului nu va exista niciun interes legitim al Administratorului
   3. să acorde datele cu caracter personal privind consimțământul adecvat vor fi utilizate în scopurile specificate în consimțământ până la retragerea acestuia.
  13. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar este necesară pentru stabilirea cooperării și încheierea unui contract și îndeplinirea acestui lucru. contracta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal sau lipsa consimțământului va duce la incapacitatea de a încheia contractul. Furnizarea datelor în scopuri de marketing este voluntară.
 • §7
  Politica privind cookie-urile

  1. Utilizarea site-ului web al Operatorului generează colectarea automată a datelor despre dispozitivul utilizatorului pe care utilizatorul rulează site-ul web al Operatorului. Sunt înregistrate adresa IP utilizată în prezent de dispozitivul Utilizatorului, data și ora, tipul de browser și sistemul de operare al dispozitivului, precum și paginile vizitate. Aceste date sunt colectate pentru a asigura securitatea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de Operator. Analizele în scop statistic se efectuează numai în formă anonimizată, orice alte analize se efectuează în sfera de aplicare a prezentului Termenii și condiții. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul politicii de cookie-uri se bazează pe art. 6 sec. 1 lit. f) GDPR, unde scopurile de securitate și îmbunătățirea calității serviciilor reprezintă interesul legitim al Operatorului în calitate de Administrator de Date.
  2. În cazul contactării de către Utilizator prin intermediul formularului de contact, numai datele personale furnizate de către Utilizator în formularul și care sunt necesare pentru gestionarea întrebărilor și furnizarea de răspunsuri.
  3. Operatorul declară prin prezenta că folosește asistența furnizorilor de servicii pentru a-și opera site-ul web.
  4. Operatorul folosește cookie-uri care sunt salvate pe dispozitivul utilizatorului. Unele dintre cookie-urile utilizate sunt șterse după încheierea sesiunii de browser. Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul Utilizatorului și îi permit Operatorului să-și recunoască browserul la următoarea vizită. Utilizatorul își poate seta browserul să fie informat despre stocarea cookie-urilor și să decidă dacă le acceptă sau exclude acceptarea cookie-urilor. Neacceptarea cookie-urilor poate limita funcționarea site-ului web al Operatorului. Acceptarea cookie-urilor înseamnă consimțământul pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului folosind cookie-uri. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR - Consimțământul utilizatorului.
  5. În măsura în care nu este reglementat în acest alineat și în ceea ce privește politica privind cookie-urile, prevederile § 6 din prezentul Termenii și condiții se vor aplica în mod corespunzător.

  §8
  Răspunderea operatorului

  1. Operatorul nu este responsabil pentru nicio acțiune a utilizatorilor sau a companiilor, în special pentru conținutul publicat de aceștia, inclusiv declarațiile în ceea ce privește veridicitatea și validitatea acestora, precum și efectele acestor declarații în raport cu terții în cazul unor prejudicii cauzate de acestea.
  2. Operatorul nu este răspunzător pentru întreruperile accesului la Site și daunele rezultate din cauza unor situații întâmplătoare, de ex. cum ar fi defecțiuni de server, activități de întreținere, atacuri de hackeri, dezastre climatice, război și alte accidente neprevăzute.

  §9
  Dispoziții finale

  1. Aceste Termenii și condițiie intră în vigoare în ziua publicării pe site-ul Serviciului și sunt valabile până la revocare.
  2. Aceste reglementări pot fi interpretate numai de către Operator.
  3. Modificarea Termenilor și condițiielor - numai Operatorul are dreptul de a modifica prezentul Termenii și condițiile. Operatorul va informa Utilizatorii Site-ului cu privire la modificarea Termenilor și condiților pe site-ul său, iar în cazul entităților ale căror adrese de e-mail le are Operatorul prin intermediul acestor adrese. Toate entitățile vor fi informate cu privire la conținutul și ora intrării în vigoare a noii redactări a Termenii și condițiielor cu cel mult 7 zile înainte de data intrării în vigoare. Nedepunerea unei declarații de respingere de către Utilizatori a noii redactări a Termenilor și condițiielor se consideră a fi acceptarea acesteia și voința de a continua contractul. Dacă o astfel de declarație este depusă în termen de 5 zile de la primirea notificării cu privire la modificarea Termenilor și condiților, aceasta duce la rezilierea contractului la data intrării în vigoare a noii formulări a Termenii și condițiielor.
  4. Reclamații și cererile legate de aplicarea Termenii și condițiielor ar trebui să fie transmise Operatorului prin intermediul formularului de contact.
  5. În aspectele nereglementate, se aplică prevederile relevante ale legislației poloneze.
  6. Versiunea poloneză din Termenii și condiții este obligatoriu din punct de vedere juridic și poate fi interpretat numai în cazul în care operatorul publică o versiune într-o altă limbă.
  7. Eventualele litigii care decurg din aplicarea prezentului Termenii și condiții, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi depuse la instanța comună de jurisdicție competentă pentru Operator.
  8. Clauza de separare - Dacă vreo prevedere din prezentul Termenii și condiții se dovedește a fi nevalidă, aceasta nu afectează valabilitatea celor rămase. prevederile.
  9. Site-ul web și materialele conținute în acesta sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi reproduse, copiate, distribuite și utilizate fără acordul Operatorului.
  10. Orice reclamații trebuie trimise către Operator prin Formularul de contact și va fi luat în considerare în termen de 21 de zile de la data notificării. Dacă este necesar ca solicitantul să completeze, de exemplu, o împuternicire sau să prezinte documente suplimentare, perioada de 21 de zile este socotită de la completarea acestor deficiențe.
  11. Operatorul poate fi contactat prin e-mail. contact@workornot.ro sau la adresa de corespondență .